Xedule

Xedule, unieke SaaS-applicatie voor de geintegreerde ondersteuning van het planning- en roosterproces.

Deel deze pagina

De Xedule Professionals richten zich heel specifiek op het onderwijslogistieke proces van plannen en roosteren, ondersteund door Xedule.

Xedule is een planning- en roostersysteem voor het onderwijs.  Xedule is configureerbaar en daardoor te gebruiken in het Hoger Onderwijs (HO), het Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO) en het Voortgezet Onderwijs (VO).  Alle professionals hebben kennis van de functionaliteiten binnen Xedule en zijn zeer goed in staat om de diverse rollen, van(inzet-) planner, functioneel beheerder tot roostermaker te ondersteunen in het (juiste) gebruik van Xedule. Xedule is niet enkel een roosterapplicatie, maar een applicatie die het gehele proces van meerjarenplanning tot aan dagroostering ondersteunt. Juist ook de kennis van de professional van de gehele keten en de afhankelijkheid daarbij van de data van iedere stakeholder in het proces, maakt dat de professional een goede bijdrage kan leveren om dit proces op de juiste wijze te doorlopen.

Wat biedt Xedule

Onderwijslogistiek is een term die wordt gebruikt voor het organiseren van het onderwijs. Een belangrijk onderdeel is het matchen van de vraag en het aanbod. Studenten hebben een vraag naar onderwijs. Deze vraag leidt naar een vraag naar docenten met specifieke expertise en een vraag naar lokalen met specifieke kenmerken. De onderwijsinstelling beschikt over docenten met specifieke expertises en over lokalen met specifieke kenmerken. Deze capaciteiten moeten op het juiste moment beschikbaar zijn. Met behulp van Xedule kan dit geregeld worden.

Traditioneel was dit gebied het domein van een roosterapplicatie. Inmiddels weten we dat het capaciteitsvraagstuk pas goed kan worden opgelost als we op basis van prognoses ver vooruit kijken. We trachten een goede voorspelling te maken over de vraag van studenten naar onderwijs. Op basis hiervan kijken we meerdere jaren vooruit en bepalen we het effect op de capaciteiten van de onderwijsinstelling (past het wel of past het niet). Op basis hiervan kunnen de juiste maatregelen worden genomen. Het planningsproces wordt steeds gedetailleerder naarmate de tijd vordert. Uiteindelijk, als het moment van uitvoering dichtbij is, wordt er ook geroosterd. Het roosteren wordt bij voorkeur uitgevoerd met de roosterautomaat. Dat vraagt om controle van de ingevoerde planningsdata, het oplossen van de signalen en de kunst om de realisatie van het rooster over te laten aan de automaat. Onze Xedule Professionals  nemen u mee in dat proces, laten u zien wat de mogelijkheden van de automaat zijn en motiveren u om de automaat te blijven gebruiken ook als u even de ‘weg’ kwijt bent.

 • Software-as-a-Service (SaaS)

  Xedule wordt aangeboden als SaaS (Software as a Service). Dit betekent dat Xedule als online dienst wordt aangeboden, waarbij een onderwijsinstelling de software niet fysiek aanschaft, maar benadert via het internet met een browser. De installatie, de rekencapaciteit, het onderhoud & beheer en de doorontwikkeling valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Advitrae als uw SaaS provider.

 • Capaciteitsanalyses docenten en faciliteiten

  Xedule biedt diverse mogelijkheden om gedurende het planningsproces, zelfs over meerdere jaren,  capaciteitsanalyses uit te voeren op resources (docenten en failiteiten). Zo worden vroegtijdig knelpunten gesignaleerd en beschikt u over een krachtige tool voor strategische resourceplanning. Ook biedt Xedule de mogelijkheid om logistieke 'What-if" scenario's door te rekenen.

 • Roosterautomaat

  Xedule maakt gebruik van de meest recente wiskundige optimalisatie methoden en logistieke concepten om plannings- en roosterproblemen op te lossen. Het volledige proces wordt ondersteund door meerdere automaten (cluster, faciliteiten, rooster), waardoor een roostermaker tussentijds het resultaat kan beoordelen en, waar nodig, aanpassingen kan doorvoeren.

 • Selfservice voor studenten en docenten

  Xedule biedt voor zowel student als docent selfservice functionaliteit. Zo kunnen docenten periodiek hun beschikbaarheid doorgeven, wat weer wordt ondersteund door een goedkeuringsworkflow. Tevens hebben docenten inzicht in het (concept-)rooster en Plan van Inzet. Ook voor studenten biedt het portaal diverse mogelijkheden. De komende tijd zullen beide portalen nog verder worden uitgebreid met innovatieve mogelijkheden.

Software-as-a-Service (SaaS)

Xedule wordt aangeboden als SaaS (Software as a Service). Dit betekent dat Xedule als online dienst wordt aangeboden, waarbij een onderwijsinstelling de software niet fysiek aanschaft, maar benadert via het internet met een browser. De installatie, de rekencapaciteit, het onderhoud & beheer en de doorontwikkeling valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Advitrae als uw SaaS provider.

Capaciteitsanalyses docenten en faciliteiten

Xedule biedt diverse mogelijkheden om gedurende het planningsproces, zelfs over meerdere jaren,  capaciteitsanalyses uit te voeren op resources (docenten en failiteiten). Zo worden vroegtijdig knelpunten gesignaleerd en beschikt u over een krachtige tool voor strategische resourceplanning. Ook biedt Xedule de mogelijkheid om logistieke 'What-if" scenario's door te rekenen.

Roosterautomaat

Xedule maakt gebruik van de meest recente wiskundige optimalisatie methoden en logistieke concepten om plannings- en roosterproblemen op te lossen. Het volledige proces wordt ondersteund door meerdere automaten (cluster, faciliteiten, rooster), waardoor een roostermaker tussentijds het resultaat kan beoordelen en, waar nodig, aanpassingen kan doorvoeren.

Selfservice voor studenten en docenten

Xedule biedt voor zowel student als docent selfservice functionaliteit. Zo kunnen docenten periodiek hun beschikbaarheid doorgeven, wat weer wordt ondersteund door een goedkeuringsworkflow. Tevens hebben docenten inzicht in het (concept-)rooster en Plan van Inzet. Ook voor studenten biedt het portaal diverse mogelijkheden. De komende tijd zullen beide portalen nog verder worden uitgebreid met innovatieve mogelijkheden.